Üroloji Doktoru Hangi Hastalıklara Bakar?

Yazar: saglik

Üroloji, erkekler ve kadınlarda bulunan idrar yolları bütününün hastalıklarını inceleyen bir tıp bilimidir. Bu dalda eğitim alarak uzmanlaşmış hekimlere ürolog adı verilir. Ürologlar : Böbrekler, böbrek üstü bezleri, üreterler, mesane, testis, epididimis, vas deferens, seminal veziküller, prostat ve penis le ilgili bütün hastalıklara bakarlar. Sizdede bu listedeki sikayetler varsa Üroloji Bölümüne gidebilirsiniz. İdrar yaparken yanma…

Hematoloji Bölümünün baktıgı hastalıklar?

Yazar: saglik

Hematoloji Hangi Hastalıklara Bakar? Kansızlık (Anemi) Aplastik anemi, paroksismal noktürnal hemoglobinüri Miyelodisplastik sendrom Kan kanserleri – lösemiler (Akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi) Kronik lösemiler (kronik miyeloid lösemi, kronik lenfositik lösemi) Kemik iliği kanseri (multiple myelom) Lenf düğümü (lenf gangliyonu) büyümeleri Lenf kanserleri (lenfomalar); Hodgkin lenfoması, Hodgkin dışı lenfomalar (non – hodgkin lenfomalar) Akyuvarların (lökositlerin)…

Siyatik hangi Doktor Bakar?

Yazar: saglik

Siyatik (sinir tahrişi) Hangi Doktor Bakar? SİYATİK NEDİR? Siyatik sinirin tahrişinden kaynaklanan ağrıya verilen addır. Bu siniri tahriş eden herhangi bir şey hafif ya da şiddetli ağrıya neden olabilir. Siyatik genellikle alt omurgadaki bir sıkıştırılmış sinirden kaynaklanır. SİYATİKLE İLGİLİ BİLGİLER  Siyatik sinir, insan vücudundaki en uzun sinirdir.  Siyatiğin en yaygın nedeni kaymış (fıtık) bir disktir.  Siyatik…

Akdeniz Anemisi icin hangi doktora gidilir

Yazar: saglik

Akdeniz anemisi icin hangi doktora gidilir? Akdeniz anemisi veya bir diğer adıyla talasemi, kansızlığa (anemi) sebep olan genetik bir kan hastalığıdır. Akdeniz Anemisi icin vakit kaybetmeden bir İc Hastalıkları doktorundan muayene alıp tedaviyi baslamanız gerekmektedir. Talasemi genetik bir hastalıktır. Alfa talasemi sıklıkla Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Afrika ve Çinde görülmektedir. Beta talasemi ise Akdeniz ülkelerinde diğer ülkelere nazaran daha sık bir şekilde görülmektedir.…