Vulvovajinit Vajinal Akıntı Nedir?  

  RSS

saglik
(@saglik)
Üye Admin
Katılım : 5 ay önce
Gönderiler: 145
30/11/2018 6:29 pm  

Vulvovajinit erişkin kadınların önemli vajinal enfeksiyonlarından biridir.

Erişkin kadınlarda vajinal enfeksiyonlar en sık Vulvovajinal kandidiyaz (%20-25), bakteriyal vajinoz (%30-45) ve trikomoniyaz (%15-20) formlarında karşımıza çıkar.

 • Çoğu vulvovajinal enfeksiyonlu kadınlarda gerçek bir enfeksiyon veya inflamasyon bulguları ile uyumlu olmayan bir vajinal akıntı olduğu öğrenilir.
 • Yine de, bir vajinal akıntı varlığında bakteriyel vajinoz veya trikomoniyaz akla gelmelidir.
  Akıntı miktarında fazlalık, kötü koku ve sarımsı renk bu durumların bir veya her ikisi ile birlikte olabilir.
 • N.gonorrhoeae veya C.trachomatis servikal enfeksiyonu, artmış vaginal akıntı ve kötü koku meydana getirir.
 • Ancak servisitte, trikomoniyazda olduğu gibi bol nötrofil içeriği nedeniyle vajinal sıvı rengi sarı renklidir.
 • Bu nedenle yalnızca vajinal içerik ve sıvının rengi etken patojen hakkında doğru bir karar verebilmek için yeterli değildir.
 • Genital herpes veya vulvovajinal kandidiyaz gibi vulvar patolojiler vulvada kaşıntı, yanma ve irritasyonu ya da eksternal dizüri veya vulvar disparöniye neden olur.

Vulvovajinit Nedir?

Vulvovajinitte tanı açısından yol gösterici olan çeşitli semptom ve bulgular arasında vajinal akıntı, vajinal kaşıntı ve ağrılı cinsel ilişki yer almaktadır. Mikroskopik muayenede hareketli trikomonaslar ve “Clue hücreler” görülebilir.

Bu mikroskopik görünüm etkenin Gardnella vaginalis olduğu vulvovajinit tabloları için önemli bir göstergedir. Bunun dışında potasyum hidroksit (KOH) preparasyonlarında maya ya da psödohif yapısında Candidalar görülebilir.

Trikomoniyaz ve bakteriyal vajinozda pozitif whiff testi ve vajinal sıvı pH’sının 4.5’in üzerinde olması tanı açısından yolgöstercidir.

 • Vulvovajinal kandidiyazlı hastalar çoğu kez yoğun perivajinal kaşıntı veya yanma hissinden yakınırlar.
 • Vajinal akıntı, klasik olarak kokusuz olan ve vajinal duvara yapışmış kalın, beyaz bir süzme peynir yapısına sahiptir.
 • Genital herpes de kandidiyaza bağlı fissürlerle karışabilen lezyonlarla birlikte benzer semptomlara yol açabilir.
 • Vulvovajinal kandidiyaz bulguları vulvar eritem, ödem, fissürler ve duyarlılıktır.
 • Eksternal vajinal akıntının bulunduğu durumda, dizüri önemli bir yakınma sebebi olabilir.
 • Olgularda labial eritem ve ödem, linear perianal fissür, ekskoriasyon ve püstülopapüler perianal dermatit çoğu kez karşılaşılan diğer sorunlardır.
 • Normal bir vajinal Ph 4-4.5’tur.
 • Kandida vulvovajinitinde KOH ile muamele edilen vajinal akıntı yaymasında tomurcuklanan maya veya psödohifler tanıyı sağlayabilir.

Kaynak : saglikhastalik.com/vulvovajinit-vajinal-akinti-nedir/


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz


 
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol