Hematoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Kansızlık (Anemi)
 • Aplastik anemi, paroksismal noktürnal hemoglobinüri
 • Miyelodisplastik sendrom
 • Kan kanserleri – lösemiler (Akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi)
 • Kronik lösemiler (kronik miyeloid lösemi, kronik lenfositik lösemi)
 • Kemik iliği kanseri (multiple myelom)
 • Lenf düğümü (lenf gangliyonu) büyümeleri
 • Lenf kanserleri (lenfomalar); Hodgkin lenfoması, Hodgkin dışı lenfomalar (non – hodgkin lenfomalar)
 • Akyuvarların (lökositlerin) sayıca artması ya da azalması
 • Trombosit hastalıkları, Trombositlerin (kan pulcukları) sayıca artması ya da azalması
 • Trombotik trombositopenik purpura, atipik hemolitik üremik sendrom, İTP
 • Kanamaya eğilim, vücutta kendiliğinden olan morarmalar, hemofililer
 • Pıhtı gelişimi (tromboza eğilim). Derin ven trombozu
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli
 • Kan transfüzyonu ve yan etkileri
 • Aferez plazmaferez işlemleri

Hematoloji Uzmanlığını Kimler Yapabilmektedir?

Türkiye’de, iç hastalıkları uzmanlığı ile pediatri uzmanlığının alınmasını takiben; yaklaşık olarak üç yıl kadar sürmekte olan ikinci bir tıp uzmanlığı eğitimi neticesinde, Hematoloji uzmanlığı da alınabilmektedir. Genel manada, bu uzmanlık türüne; ikinci dal ya da yan dal uzmanlığı da denmektedir.

Hematoloji Hangi Durumlar ve Hangi Hastalıklar İle İlgilenmektedir?

 • Kan yapısının, bileşenleri ve kökenleri ile tümünün gelişimlerinin incelenmesi.
 • Kan bileşenlerinin meydana geldiği yapılar.
 • Kan bileşenlerinin asli görevleri.
 • Kan bileşenlerini düzenlenmekte olan seviyeleri ve bunların tespiti.
 • Kan bileşenlerini klasik varyasyonları.
 • Hastalıklara dayalı olarak deformasyon geçirmiş olan kan bileşenlerinin, sayısal ve görevsel açılardan yaşadıkları bozulmalar:
 • Tüm tiplere dâhil olan anemi rahatsızlıkları.
 • Hemofili ve Trombositopeni (Trombosit yetersizliği) gibi nedenlere dayanan kanama durumları.
 • Hemoglobin bozukluğu neticesinde ortaya çıkmakta olan hastalıklar.
 • Lösemi ve diğer çeşitli lenfoma rahatsızlıkları.
 • Hemostatik (Pıhtılama) sisteminin anlaşılmasına dair çalışmalar.
 • Kan transfüzyonu ve immünohematoloji.
 • Hemaferez teknolojisin ile uygulanmakta olduğu alan türleri.
 • Kök hücre çalışma faaliyetleri sahası.
 • Kemik iliği nakli.